• НАУЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ: - педагогически науки - юридически науки - икономически науки

    подробно
4
години
13
броя
236
научни статии

НОВИНИ

CROSSREF И DOI

От 2020 г. всички статии на “ХУМАНИТАРНИ БАЛКАНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ са цитирани в Crossref с възлагане на DOI. DOI (Digital Object Identifier) ​​е идентификаторът на цифров ...

DOAJ

От 31 декември 2020 г. “Хуманитарни Балкански изследвания” е индексирано в DOAJ. Directory of Open Access Journals е водеща международна база от списания с отворен достъп. DOAJ ...

Етическите правила

Редакцията на списанието потвърждава своята съпричастност към ”Етическите правила, отнасящи се до публикациите в списанията и техните рецензии”…