Свободен достъп

Списанието се придържа към ПОЛИТИКАТА ЗА ОТВОРЕН ДОСТЪП.

На читателите се предоставя възможност за открит достъп по отношение на пълно текстовите броеве в логиката на излизане на списанието, като се обезпечава по този начин свободен достъп към резултатите от научните изследвания, което от своя страна подпомага за глобалния обмен на знания.

Пълно текстовите системни версии на списанието могат да бъдат намерени в свободен достъп в hum-balkan-studies.com