Отношение към плагиатството

Всички статии, изпратени за публикуване в списанието, се проверяват за антиплагиатство и нарушаването налага строги мерки от страна на редакцията на списанието.

Преди да изпратите статия (изисква се проверка), използвайте сайт на Antiplagiat (резултатите се съхраняват от автора и се изпращат по искане на редакционната колегия).

Ако при типографското оформяне в ИнДизайн или качване в масива на РИНЦ( там се вижда всичко)бъде открита замяна на еднотипни букви от различни азбуки, поставени в думата под формата на формули или пък на използвани в думите некоректни символи с цел увеличаване оригиналността на текста ( за съжаление Word и Антиплагиат тези неща не ги откриват). Вашата статия ще бъде отстранена и ще Ви бъде върната.